ورق پانچ

خانهورق پانچ

ورق پانچ

2019-04-30T10:10:40+04:30

ورق پانچ همان ورق عمومی است که ابعاد طولی و عرضی متفاوت؛ و ضخامت های مختلف دارد.که پانچ شده و یا به صورت مشبک دیده می شود. مدل [...]