ورق روغنی

خانهورق روغنی

ورق روغنی

2019-05-20T11:49:43+04:30

نامگذاری ورق روغنی به خاطر شکل ظاهری اش می باشد که به این نوع ورق داده شده است.ورق های فلزی به دو صورت کلی تولید می شوند که نورد [...]