ورق آج دار

خانهورق آج دار

ورق آج دار

2019-04-30T10:12:52+04:30

ورق آجدار نوعی ورق گرم است که برای سطوحی استفاده میشود که از سرخوردن افراد و یا اشیاء جلوگیری می‌کند.برجستگی های پراکنده شده در سطح ورق، معمولا به شکل بادامی و [...]