فروش ورق رنگی

خانهفروش ورق رنگی

ورق رنگی

2019-04-15T14:48:49+04:30

کابل متال N2XSEY فشار متوسط معمولی جهت انتقال انرژی الکتریکی تک فاز یا سه فاز که در خطوط توزیع، شبکه‌های عمومی و صنعتی و تاسیسات مورد استفاده قرار می‌گیرد.