تیرآهن

خانهتیرآهن

تیرآهن

2019-04-30T16:26:45+03:30

تیرآهن یکی از اعضاء اصلی در مجموعه ی المان‌ های مورد استفاده در سازه‌های ساختمانی است. در واقع وظیفه اصلی تیرها تحمل تنش‌های حاصل از نیروی برشی و لنگر [...]